Stichting SpringLevend Schaarsbergen

De stichting heeft ten doel:
Het bieden van woonruimte aan de leefgemeenschap. De leefgemeenschap is een gemeenschap waarin jongeren groeien in geloof, leren wat het is om in een leefgemeenschap te leven, en wat het is om zich vanuit geloof in te zetten voor de samenleving;
Het bieden van een ontmoetingsplek. Het organiseren van laagdrempelige activiteiten om mensen in aanraking te laten komen met het christelijke geloof, en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen. Hierbij staat de aandacht voor God, de ander en elkaar centraal.

Statutaire naam: Stichting SpringLevend Schaarsbergen
Naam waaronder de activiteiten worden verricht: SpringLevend Schaarsbergen

KvK-nummer: 76198006
RSIN: 860542427

Contactgegevens:
SpringLevend Schaarsbergen
Kemperbergerweg 800
6816 RX Arnhem
06 – 17 48 71 15

IBAN: NL49 TRIO 0788 8345 84

Leden stichting:
Mark Alblas, voorzitter
Leo Uijl, penningmeester
Cora Stegman, secretaris
Aletta Knegtering, algemeen lid

Er zijn geen betaalde functies.

Verslag activiteiten

Verslag 1ste half jaar Springlevend

Balans