Ontdek SpringLevend

Schaarsbergen, natuurlijk verbinden

Ontdek SpringLevend Schaarsbergen

– De activiteiten worden georganiseerd vanuit de interesses van de dorpsbewoners;

– Men leert dorpsgenoten (beter) kennen. Het ontmoeten leidt tot het vergroten van eigen het netwerk. Er ontstaat op deze manier een meer lokale gerichtheid. Inwoners kunnen gemakkelijker mensen uit de eigen omgeving om een diensten/hulp vragen.

– De positieve kant van vergrijzing benadrukken. De levenservaring inzetten van de oudere mensen om met de jongere generatie in gesprek te gaan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de oudere inwoner zich betrokken blijft voelen bij zijn/haar eigen omgeving. Een wederzijdse bron van inspiratie zijn voor elkaar.

– Het signaleren van probleemsituaties bij buurtgenoten is mogelijk doordat er betrokkenheid wordt getoond naar de mensen die deelnemen aan de activiteit. Bij signalering kan er vanuit de buurt op een laagdrempelige manier hulp worden aangeboden wanneer dit voor de dorpsgenoot in kwestie ook prettig is.

Lees meer over wie wij zijn

Samen pionieren

Wil je meer weten van ons? Neem gerust contact op.

Samen vieren

Wij vieren graag samen het leven. We delen de mooie momenten.

Samen eten

Samen eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten. Elke 3de of 4de zondag van de oneven maanden ben je van harte welkom wanneer je regelmatig alleen eet.

Samen leven op Schaarsbergen

Gezelligheid, vertrouwen, respect en samen dingen doen staan centraal.

Plek van RUST & vol inspiratie

Wat er te doen is