Pioniersplek

SpringLevend Schaarsbergen

Pionieren in Schaarsbergen

Wij zijn een pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland. Het pioniersteam bestaat uit Mark en Jeske en de leefgemeeschappers: Koos, Christine en Nina. Als pioniersteam willen wij een open ontmoetingsplek creëren, die nog niet in de wijk te vinden is. Zo zijn we afgelopen jaar bezig geweest met een pioniersplan schrijven. Hierin staat wat we gaan doen in de komende jaren en het plan van aanpak. We worden begeleid door Otto Grevink van de PKN.

"Pionieering is when your dreams put on work clothes."

Jeske

Jeske

Buurvrouw en oprichter

Een pioniersplek houdt in dat wij een nieuwe mogelijkheid creëren om een andere vorm van een christelijke gemeenschap te zijn. Een andere manier van Kerkzijn voor mensen die niet naar de kerk gaan. De Protestantse Kerk Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken.